Over vleermuis.net en de Vleermuiswerkgroep Nederland

Deze website is gemaakt door het bestuur van de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN). Deze werkgroep is een onderdeel van de Zoogdiervereniging Nederland (www.zoogdiervereniging.nl). De VLEN werd in 1987 opgericht en was een uitwerking van Vleermuis Atlas Project, dat tot doel had een verspreidingsatlas van vleermuizen te maken.

 

Het bestuur van de VLEN bestaat uit vrijwilligers, waarvan een deel ook voor hun werk met de bescherming van vleermuizen bezig zijn. De VLEN heeft als doel de bevordering van kennis over vleermuizen en hun bescherming. Op dit moment telt de VLEN ongeveer 750 leden, die zich op verschillend niveau, van beginner tot gevorderde, als amateur of als professional, met vleermuisonderzoek bezig houden.

 

Om haar doelstelling ten uitvoer te brengen organiseert de VLEN jaarlijks een aantal activiteiten, zoals de VLEN-dag, de Nacht van de Vleermuis, landelijke meervleermuistelling en de cursus vleermuizen hanteren en beschrijven. Ook publiceert de VLEN 3 of 4 keer per jaar een nieuwsbrief voor alle leden. Verder geeft de VLEN voorlichting en adviezen aan verschillende instanties en particulieren.

 

 

 

Activiteiten

Excursies en andere activiteiten van de VLEN en provinciale werkgroepen zijn te vinden in de agenda.

 

Enkele voorbeelden van VLEN activiteiten zijn:

 

 • Geven van advies en sturing aan onderzoek, zoals kerkzolderonderzoek en diverse inventarisaties
 • Landelijke coördinatie van klachten en meldingen over vleermuizen
 • Geven van excursies (zoals in de Nacht van de Vleermuis)
 • Onderhouden van contacten met de provinciale werkgroepen
 • Samenwerking met Bats Agreement, Conventie van Bonn, Natuurhistorische musea en vleermuiswerkers in het buitenland, terreinbeheerdende organisaties, en andere natuurorganisaties
 • Uitbrengen van de VLEN-nieuwsbrief
 • Organisatie van de VLEN-dag, de jaarlijkse studiedag voor vleermuisonderzoekers in Nederland e.o. Deze dag is elke laatste zaterdag van oktober.
 • Coordineren en stilumeren van de Nacht van de Vleermuis, ieder jaar het laatste weekend van augustus. Zie ook de aparte projectwebsite www.nachtvandevleermuis.nl hiervoor
 • Maken en onderhouden van www.vleermuis.net en bijbehorend forum

 

 

 

Geschiedenis van de VLEN

 

De Vleermuiswerkgroep Nederland is onstaan uit de fusie van enkele verenigingen. 

 

Stichting Vleermuis onderzoek (SVO)

In augustus 1984 kwamen Wim Bongers, Wouter Helmer, Herman Limpens, Peter Lina en Aldo Voute voor het eerst bij elkaar om een plan voor onderzoek naar vleermuizen met batdetectors te bespreken. Uiteindelijk richtten Bongers, Limpens, Lina en Voute de Stichting Vleermuisonderzoek (SVO), ook wel de Dr. Leo Bels Stichting genoemd, op om een atlasproject voor vleermuizen mogelijk te maken. Met subsidies van het Prins Bernard Fonds het toenmalige ministerie van Landbouw en Visserij en het Wereld Natuur Fonds ging men in 1986 van start met het Vleermuis Atlas Project (VAP). De kennis van vleermuizen, hun verspreiding en hun biotoopvoorkeur groeide dankzij SVO snel.

 

Het VAP had de volgende doelen:

 

 1. Uitvoeren van een systematische inventarisatie van de in Nederland aanwezige vleermuizen in hun zomerbiotoop
 2. Verkrijgen van inzicht in het gebruik van het landschap door vleermuizen
 3. Verkrijgen van meer aandacht voor vleermuizen om zo de bescherming te bevorderen

Alle gegevens verzameld tijdens het VAP project, tussen 1986 en 1993, zijn verwerkt in de Atlas van de Nederlandse Vleermuizen. In totaal zijn 46,000 waarnemingen verwerkt. Niet van alle soorten zijn tijdens het atlasproject evenveel waarnemingen verzameld; van de baardvleermuis en ingekorven vleermuis zijn bijvoorbeeld zeer weinig meldingen verzameld.

 

Stichting Vleermuis Bureau (SVB)

In 1993 is de Stichting Vleermuis Bureau (SVB) ontstaan. Dit bureau had als doel betaalde inventarisaties uit te voeren naar vleermuizen. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar vleermuizen in enkele staatsbosbeheersterreinen in Zuid-Holland (door Kees Mostert), vleermuizen in Gelderland (door Ludy Verheggen en Vilmar Dijkstra) en vleermuizen in het Imstenraderbos (door Kamiel Spoelstra). In 1999 is SVB samengegaan met de Zoogdiervereniging Nederland.

 

De Zoogdiervereniging richtte vervolgens verschillende werkgroepen op voor de verschillende soorten zoogdieren in Nederland, waarvan de Vleermuiswerkgroep (VLEN) er één is.