Naast de Vlen zijn er vele organisties die waarnemingen van vleermuizen verzamelen. Het is leuk en leerzaam om eens op dit soort websites rond te bladeren.

Waarneming.nl

Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland en onderdeel van Stichting Observation International. Vrijwilligers verrichten wereldwijd een massa aan natuurwaarnemingen. Wanneer deze informatie verzameld en gedeeld kan worden, vormen deze data een krachtig instrument voor natuurbehoud, onderzoek, beleid, educatie en beleving. De database van waarneming.nl is vrij doorzoekbaar. Alleen zeer zeldzame soorten (en recente waarnemingen daarvan) staan onder emargo.

waarneming

NDFF

De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim 150 miljoen waarnemingen in de NDFF opgeslagen. Om gegevens uit de NDFF te halen moet worden betaald.

Telmee

De website Telmee is in opdracht van de Stichting Gegevensautoriteit Natuur ontwikkeld door de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF). De VOFF heeft tien leden: Stichting ANEMOON, BLWG, EIS-NL, FLORON, NMV, RAVON, Sovon Vogelonderzoek Nederland, TINEA, De Vlinderstichting en Zoogdiervereniging. Beheer en doorontwikkeling gebeurt sinds 1 januari 2014 in opdracht vanBIJ12, exploitant van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) waar Telmee onderdeel van uit maakt. Op de website van Temee zijn per soort kaartjes te bekijken.