Afgelopen week is VLEN-Nieuwsbrief 84 uitgekomen. De 35ste jaargang en de tweede van dit jaar. 
Download hier de VLEN-Nieuwsbrief als je deze nog niet digitaal had ontvangen.

Voorwoord en agenda voor vleermuisminners

Jaarcyclus Meervleermuis - Louise Prevot en Mark Hoksberg

Eerste kraamverblijf mopsvleermuis in Nederland - Douwe van der Ploeg en Wieneke Huls

Nieuwbouw snel geaccepteerd door de gewone dwergvleermuis - Jan-Willem Wilbrink

Intestinal tropism of a Betacoronavirus (Merbecovirus) in Nathusius’s Pipistrelle Bat (Pipistrellus nathusii), its natural host - Vera Mols

Rubriek: Miskleunen & toppers van vleermuismitigatie.. Massa-verblijf van vleermuiskasten - John Mulder

Samenvatting artikel: ‘Bewezen effectieve maatregelen: utopie of Walhalla?’ - Sander Hunink, Erik Korsten en Eva Henrard

Geslaagde nieuwbouw voor kraamgroep laatvliegers - een eerste geslaagd voorbeeld van een nieuw aangelegd vervangend kraamverblijf - M.G. (Mark) Hoksberg en R. (Ruud) Kaal

Overdag 32 overtrekkende Rosse Vleermuizen in 45 minuten - Bram Rijksen, Marianne Rijksen en René Janssen

Kraamkasten voor gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), een succes of niet? De voorlopige resultaten. Februari 2023. - C.E. Bakker

De heen en weer Meer - uitwisseling tussen twee verblijfplaatsen van meervleermuis over een grote afstand - Iris van der Arend en Anne-Jifke Haarsma

Aanpassen vleermuiswinterverblijf Wal A73 - Cuijk (2019-2023) - Carlo Wijnen

Adressen Vleermuiswergroepen in Nederland

Colofon