Eind november is een volledige nieuwe vertaling verschenen van het standaardwerk Veldgids Vleermuizen van Europa door Christian Dietz en Andreas Kiefer. De vertaling en bewerking is van de hand van Peter Lina.

 

ISBN: 9789050116046

Pagina's: 400

Formaat: 14,5 x 21, 5 cm hardcover, full colour

KNNV-ledenkorting: 10 %

Prijs: € 37,95

De Veldgids Vleermuizen van Europa biedt een compleet overzicht van alle Europese vleermuizensoorten. Het boek is gericht op herkenning in het veld en is voorzien van duidelijke sleutels, kleurenfoto’s en verspreidingskaartjes. Hiernaast biedt het boek een verrassend inkijkje in de leefwijze, het gedrag en voorkomen van deze intrigerende zoogdieren. Andere hoofdstukken bevatten handvatten voor herkenning, bestudering en bescherming. Beschrijft 45 Europese soorten vleermuizen en 35 soorten uit het aangrenzende gebied.

Meer dan 700 kleurenfoto’s, talrijke verspreidingskaartjes en detailtekeningen.

Vleermuizen herkennen aan de hand van vleermuisharen, tijdens winterslaap etc . 

Toegankelijke determinatiesleutels

Achtergrondinformatie o.a. over leefgebieden, detectie, gedrag, voortplanting, ecologie en bescherming Veldgids Vleermuizen van Europa is een onovertroffen naslagwerk voor natuurliefhebbers, studenten, wetenschappers en natuurbeschermers.

 

Vleermuizenonderzoeker Christian Dietz is consultant op het gebied van milieueffectrapportages gericht op vleermuizen. Andreas Kiefer is docent aan de universiteit van Trier en leidt daarnaast grote natuur- en milieuprojecten.

 

De veldgids is te verkrijgen bij de KNNV: https://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/0/0/148396