Tijdens de 40ste VLEN-dag werd de door het RIVM uitgebrachte brochure genaamd Rabiës bij vleermuizen; Informatie voor professionals en vrijwilligers gepresenteerd en uitgedeeld. De brochure is zeer lezenswaardig en geeft gedegen weer wat de laatste kennis rond rabiës bij vleermuizen in Europa is. Verder worden allerlei prangende vragen beantwoord die iedere vleermuiswerker wel eens tijdens een lezing te horen heeft gekregen. Als laatste is in de brochure het stroomschema opgenomen uit de LCI- richtlijn waarin duidelijk wordt aangegeven welke stappen genomen dienen te worden rondom vaccinatie en bij welke titer-waarde mensen beschermd zijn. Echt iets om door te sturen naar je huisarts!