Tijdens deze 40ste VLEN- dag wordt een breed scala aan resultaten van vleermuisonderzoek- en bescherming uit Nederland gepresenteerd. Dit jaar zijn we voor het tweede jaar bij Helicon Velp te gast. Mis deze dag niet!

Op de VLEN-dag worden voordrachten gehouden over vleermuisbescherming, vleermuisonderzoek en andere vleermuiswetenswaardigheden. Daarnaast zijn er posterpresentaties en stands waar verschillende vleermuisgerelateerde zaken worden verkocht.

De VLEN-dag is vooral ook een dag waarop iedereen die geïnteresseerd is in vleermuizen elkaar (weer) ontmoet en is er ruimte om ervaringen met elkaar te kunnen delen.
Net als voorgaande jaren is er de gelegenheid voor eenieder om een vraag, ervaring of dilemma (ongeveer 5 minuten) te delen met de zaal. Tijdens de pauzes voorafgaand aan dit onderdeel kun je jezelf hiervoor aanmelden bij Niels de Zwarte.

Net als voorgaande jaren kun je eten voor de lunch bij de cateraar van Helicon kopen. Een eigen meegebrachte lunch opeten kan natuurlijk ook! De dag duurt van 9:15 tot 17:00 uur. De tijden van de voordrachten zijn inclusief 5 minuten vragen na afloop van elke presentatie.

Voorlopige programma:
Tijd  Onderdeel  Spreker
9:15 Zaal open. Koffie en thee kan gekocht worden bij de cateraar.
10:00 Opening door Niels de Zwarte, dagvoorzitter
Lezingen
10:15 40 jaar VLEN-dagen!  Gerhard Glas & Herman Limpens
10:45 Vleermuis transect tellingen: positieve trends en andere opmerkelijke zaken Tom van der Meij
11:15 Op zoek naar winterverblijfplaatsen van laatvlieger Paul van Hoof en Thijs Molenaar
11:45 Hoe de Zoogdiervereniging probeert de klippen in de stroomversnelling te vermijden. Piet Bergers
12:45 Pauze - met zelf meegebrachte lunch of te koop bij de cateraar
13:00 Waarschijnlijk een parallel programma in Zaal 1 en Zaal 2,  
13:30 hier beneden wat de opties zijn. Mensen dienen één keuze te  
14:00 maken om onrust te voorkomen. 
14:30 Pauze
15:00 Delen van korte waarnemingen/ ervaringen: Kraamkolonie ruige dwergen in boom; NvdV 2017, roepende laatvliegers, timing van social calls in jaar en in nacht van dwergen, LoRa en TheThingsNetwork voor vleermuizen en gebruik van warmtebeeldcamera voor zwermende dwergen bij hoogbouw! o.l.v. Niels de Zwarte
16:15 Voyeurisme in de kraamkamer laatvlieger Castenray. Jan Jeucken
16:45  Afsluiting door de dagvoorzitter  
17:00 Einde
 Sluiting gebouw
 Mogelijkheid om op eigen kosten gezamenlijk iets te gaan eten en na te spreken.

SESSIE 1 - Aula
De onbekende wereld van twee vleesetende vleermuissoorten in Mexico Ivar Vleut
Zoönosen in  de nacht Lineke Begeman
Spatieel en temporeel voorkomen van vleermuizen op zee en langs de kust. Sander Lagerveld

SESSIE 2 – Waarschijnlijk in Zaal 2
Populaties vleermuizen monitoren middels gemeentebreed onderzoek Chris Driessen
Nieuwbouwwinterverblijven: Meer dan een goed gevoel?  Eric Jansen
Verkeerstellers en Vleermuizen. Hoe krijgen we vliegroutes geautomatiseerd in beeld?   Mark Koopmans & Nico Jonker

 

  Vlendag 2017