ZATERDAG 29 OKTOBER 2016 - Helicon Velp

Tijdens de jaarlijkse VLEN- dag wordt een breed scala aan resultaten van vleermuisonderzoek- en bescherming uit Nederland gepresenteerd. Dit jaar zijn we voor het tweede jaar bij Helicon Velp te gast. Mis deze dag niet! 


Op de VLEN-dag worden voordrachten over vleermuisbescherming, vleermuisonderzoek en andere vleermuiswetenswaardigheden gegeven. Daarnaast zijn er posterpresentaties, stands waar verschillende vleermuisgerelateerde zaken gekocht kunnen worden en wordt er een geluidsanalysevragenhoekje ingericht.

De VLEN-dag is ook een dag waarop iedereen die geïnteresseerd is in vleermuizen elkaar (weer) ontmoet en is er ruimte om ervaringen met elkaar te kunnen delen.
Net als voorgaande jaren is er de gelegenheid voor eenieder om een vraag, ervaring of dilemma (ongeveer 5 minuten) te delen met de zaal. Tijdens de pauzes voorafgaand aan dit onderdeel kun je jezelf hiervoor aanmelden bij Niels de Zwarte.

Dit jaar kun je eten voor de lunch bij de cateraar van Helicon kopen. Een eigen meegebrachte lunch opeten kan natuurlijk ook! De dag duurt van 9:15 tot 17:00 uur. De tijden van de voordrachten zijn inclusief 5 minuten vragen na afloop van elke presentatie. 

(voorlopig) programma:
9:15 Zaal open. De koffie en thee kan gekocht worden bij de cateraar.
10:00 Opening door Niels de Zwarte, dagvoorzitter
Lezingen 
- Kikkeretende vleermuizen gebruiken hun prooi-detectie systemen flexibel in een veranderende wereld - Wouter Halfwerk
- Wegen en vleermuizen: welke mitigatie werkt? - Jasja Dekker
- Ik hoor, ik hoor wat jij niet hoort. Gedrags- en situatieafhankelijke variatie in echolocatie als valkuil bij geluidsdeterminatie. - Herman Limpens
- Dertig jaar vliegroutetellingen tussen landgoederen en duingebied. Gerben Achterkamp
- Delen van korte waarnemingen/ ervaringen. Met onder andere: Stationaire laatvliegers, Resulaten koloniemonitoring meervleermuis, Effectieve mitigatie Laatvliegerkraamverblijf, Nacht van de Vleermuis 2016 - o.l.v. Niels de Zwarte
- Vleermuismigratie over zee: should I stay or should I go? - Sander Lagerveld
Wet Natuurbescherming: kans en bedreiging voor vleermuizen - Johannes Regelink
- Invasie van gewone dwergvleermuizen. Wat - wanneer en hoe gaan we er mee om? - Erik Korsten
- Rabies, vaccinatie en vleermuiswerkers. Het protocol en de brochure - Peter Lina

Mogelijkheid om op eigen kosten gezamenlijk iets te gaan eten en na te spreken.

Locatie Helicon Velp - Larensteinselaan 26b - Velp