In Nederland is een omvangrijk project aan de gang: Stroomversnelling. Hierbij worden duizenden woningen in hoog tempo energieneutraal gemaakt. Het is anders dan na-isolatie: er wordt namelijk een complete schil om het huis gezet, dus andere gevel voor de bestaande. Meer informatie vind je op deze pagina. Omdat er ook vleermuizen (en huismus, gierzwaluw en steenmarter) in huizen een verblijfplaats kunnen hebben, maken we ons als VLEN en Zoogdiervereniging wel wat zorgen om. Er is door het Ministerie van EZ een experimentele ontheffing van de Flora- en faunawet afgegeven met allerlei voorwaarden. Vanuit onze passie voor vleermuizen en vleermuisbescherming, hebben we het initiatief genomen om de locaties te gaan controleren.

Daarbij hebben we jouw hulp nodig! Wil je bij een van de projecten langsgaan en een check doen of alles volgens afspraak verloopt?

Kijk hier waar de locaties zijn. En geef je bevindingen vervolgens hier door op het speciale forum onderdeel.