Het meetnet Vleermuistransecttellingen geeft informatie over de populatieontwikkeling van vier soorten vleermuizen (laatvlieger, rosse vleermuis, gewone en ruige dwergvleermuis) in Nederland. Deze soorten konden we tot nu toe in andere meetnetten niet goed volgen. De basis van dit meetnet is het in teamverband jaarlijks twee keer met de auto afleggen van een transect. De roepen van vleermuizen worden op deze transecten automatisch vastgelegd met een speciale geluiden-registrerende ‘bat detector’ (Batlogger). Een transect wordt uitgezet in voor de vier soorten geschikt landschap en wordt gereden op voor de soorten geschikte momenten in seizoen en avond. In 2013 zijn de eerste teams gestart en vanaf 2014 breiden we het aantal teams binnen dit meetnet gestaag uit. In 2015 is er ruimte voor vijf nieuwe teams. Ervaring met vleermuizen is niet noodzakelijk. Wij leveren de benodigde materialen, trainingen en begeleiding.

Wat wordt er gevraagd?

We zoeken lokale teams van minimaal vijf personen, die de beschikking hebben over een of meerdere auto’s. De Batlogger wordt tijdens het rijden op de auto gemonteerd. De periode van rijden is 15 juli tot 1 september. Tijdstip van rijden is net na zonsondergang en bij goed weer. Ieder team legt in deze periode twee keer een avond de drie transecten af. In het eerste jaar worden de transecten in april/mei eenmaal proefgereden. Per keer gaan minimaal twee personen mee (een chauffeur en een bijrijder). Niet ieder teamlid hoeft dus ieder transect route (mee)te rijden. Belangrijk is wel dat ieder teamlid uiteindelijk alle transecten kent, zodat wanneer iemand uitvalt of op vakantie is een route toch gereden kan worden. Afhankelijk van de zomervakanties wordt een deel van de transecten tijdens de vakantie gereden.
Analyse van de opgenomen geluiden gebeurt door één of meerdere personen uit het team volgens een vast protocol. Hiervoor zijn speciale software (‘Batexplorer’) en determinatie tabellen beschikbaar. Wij geven training over de software en tabellen. Voor het analyse programma is het noodzakelijk over een Windows PC te beschikken (andere besturingssystemen worden niet ondersteund). Data moet vervolgens voor 15 december worden ge-upload naar een online invoer portal. Ieder team kan op deze website de eigen resultaten in tabellen en kaarten terug zien, evenals locaties van andere routes. De data wordt gevalideerd door medewerkers van het Bureau van de Zoogdiervereniging.
Het meetnet kent dus een behoorlijke tijdsinvestering. Niet alleen het (proef) rijden van de transecten kost per avond zo’n vier uren maar ook het leren kennen van Batexplorer en het uploaden en analyseren van de gegevens is, zeker in het eerste jaar, arbeidsintensief. Doordat deelname aan het meetnet in teamverband gebeurd zijn taken onderling te verdelen.

meedoen? lees de details op de site van de Zoogdiervereniging