Voor wie een goede reden wil hebben om in de winter naar Spanje te gaan: begin december wordt het symposium Bats as bioindicators gegeven in Barcelona. Meer info hier: 

http://es.amiando.com/bats_as_bioindicators_symposium_2012.html?page=763642 

 

Korte vertaling van het doel:

 

Het organisatie commitee schrijft dat wetenschappers ongerust zijn over de combinatie van klimaatverandering en de vernietiging van habitats en achteruitgang van biodiversiteit. Gezien de complexiteit van ecosystemen is het niet gemakkelijk om direct te meten hoe de natuurlijke omgeving in de tijd verandert. Wetenschappers gebruiken daarom bepaalde taxa die meetbare veranderingen tonen als indicatoren. Deze "bioindicatoren" kunnen ons informeren over de functionaliteit van het hele ecosysteem.

 

Terwijl insecten, vogels en aquatische macrofauna vaak gebruikt worden als bio-indicator, worden vleermuizen maar weinig als bio-indicatoren gezien. Toch zijn er verschillende studies die suggereren dat vleermuizen indicatoren zijn voor 'ecologische en trofische diversiteit, temperatuurschommelingen, leefgebiedverslechtering en geografische verandering.

 

Om vleermuizen nuttig te laten zijn als bio-indicatoren, moeten vleermuis monitoringprogramma's op kostenefficiënte, betrouwbare en voldoende gestandaardiseerd wijze worden uitgevoerd om grootschalige studies en vergelijking van de resultaten in de tijd en tussen geografische gebieden mogelijk te maken. Gelukkig zijn ontwikkelingen in akoestische monitoring, data-opslag van deze gegevens en het delen hiervan.

 

Kortom: de hoogste tijd om actuele ontwikkelingen te delen op gebied van vleermuizen als bio-indicatoren van veranderingen in het milieu. Met dit doel voor ogen, zal dit symposium internationale experts samenbrengen op het gebied van klimaatverandering, bioindintificatie en biomonitoring. Ook al is de belangrijkste focus van het symposium op vleermuizen, de discussie zal ook zeker gaan over de ervaringen met monitoringprogramma's van andere taxa, zoals insecten en vogels. 

Dit symposium zal weer leiden tot de productie van een gezamenlijke publicatie die de stand van de techniek met betrekking tot vleermuizen en bioindication zal samenvatten, met daarin de bespreking van de voors, tegens en toekomstperspectieven van vleermuismonitoringsprogramma's.