De bunker is niet meer in gebruik en staat al enige tijd leeg. Rijkswaterstaat kwam met de vraag of er voor vleermuizen een geschikt winterverblijf van te maken is. Landschap Noord-Holland zag volop kansen en maakte een plan dat inmiddels is uitgevoerd.

 

Er zijn in de bunker ruwe brede planken aan de muren bevestigd. Tussen de planken en de muren blijft een ruimte open waartussen de vleermuizen kunnen wegkruipen om er te overwinteren. Het was ook nodig een paar invliegopeningen in de buitenmuren te maken; de bunker was anders ontoegankelijk voor de vleermuizen.

 

Landschap Noord-Holland zal ook onderzoeken of de bunker werkelijk vleermuizen aantrekt. De telling zal jaarlijks in januari plaatsvinden. Soms duurt het een tijdje voordat vleermuizen de overwinteringspek hebben gevonden, maar de verwachting is dat er op den duur soorten als watervleermuis en grootoorvleermuis overwinteren. Mogelijk dat ook de franjestaart en de baardvleermuis zich laten zien. Interessant is dat behalve vleermuizen ook bepaalde soorten vlinders als roesje, dagpauwoog en kleine vos gebruik kunnen maken van de nieuwe overwinteringspek.

 

Foto’s van de werkzaamheden:
 

Aan een muur bevestigde planken met erboven een invliegopening. Achter de planken is een holle ruimte, aan de voorzijde is gaas gespannen. Vleermuizen kruipen in de ruimte of onder het gaas om te overwinteren.

 


Boven een ‘vleermuisplank’ wordt een gat in de muur gemaakt als toegang voor de vleermuizen.

 

Keuringsrapport van de vleermuis.net redactie:

Dit is een bovengrondse bunker. Ook met een laag zand op het dak zal dit een  dynamisch winterverblijf  worden, dat wil zeggen: het verblijf reageert snel op temperatuur omstandigheden buiten. Er zijn wel degelijk vleermuissoorten die dit soort verblijfplaatsen prettig vinden, bijvoorbeeld de bruine grootoorvleermuis en de baardvleermuis. In Noord-Holland worden beide soorten regelmatig in winterverblijfplaatsen aangetroffen, vooral in de nabijheid van bossages.  Grootoorvleermuizen en baardvleermuizen houden van een beetje luchtcirculatie (tocht). De invliegopening is erg klein om voldoende luchtcirculatie te creëren.

Het bevreemd ons dat zo vlak onder een invliegopening vleermuishangplekken zijn opgehangen. Vleermuizen worden zelden zo dicht (40 cm) van een invliegopening waargenomen.

Wij vinden de plank constructie die hier gebruikt is niet geschikt. Deze planken zijn erg breed uitgevoerd (ca 10 cm breed), met daarachter weer gaas. Vleermuizen vinden het prettig om buik-wand contact te hebben. Wij hebben goede ervaringen met planken op 1,5 cm van de wand. Overigens is hout niet het meest duurzame materiaal in een vleermuiswinterverblijf. In een goed winterverblijf is de luchtvochtigheid al gauw rond de 100%. In die omstandigheden is een houtenplank binnen een paar jaar verrot. Wij raden houtbeton platen aan.
Algemene conclussie: dit kan veel beter!