Op landgoed Den Aalshorst bij Dalfsen is de zeer zeldzame brandtsvleermuis aangetroffen. Uit onderzoek naar deze vleermuissoort blijkt dat elke winter slechts enkele exemplaren in heel Nederland worden gezien (met uitzondering van Nederlands Limburg, hier is de soort iets algemener). Het landgoed beschikt over een speciale vleermuiskelder. De rond 2003 aangelegde kelder werd aan het begin goed bewoond. Helaas bleek al snel dat het aantal vleermuizen terugliep. Na onderzoek werd geconstateerd dat de kelder niet koel genoeg was. In de winter worden nog ongeveer twintig vleermuizen geteld in de kelder. Landschap Overijssel hoopt dat dit aantal gaat oplopen tot ruim zestig exemplaren.

Vleermuiskelder Den Aalshorst
Met geld van de provincie heeft Landschap Overijssel rond 2003 op landgoed Rechteren, bij Dalfsen, en op landgoed Den Aalshorst een grote vleermuiskelder aangelegd. Hij is gemaakt van duikerelementen die zijn vrijgekomen met de herinrichting van de Emmertochtsloot. Vleermuizen hebben koude, natte en donkere plekken nodig. Hierdoor zijn oude ijskelders of ondergrondse bunkers zeer geschikt om te bouwen tot vleermuiskelder. De kelder op Den Aalshorst is relatief groot met een ondergrondse gang van achttien meter lang. In deze tunnel hangen de vleermuizen te slapen. “Vleermuizen kunnen absoluut niet tegen tocht of grote temperatuur schommelingen.” aldus Mark Zekhuis, ecoloog Landschap Overijssel. “Daarom hebben we samen met landgoed Den Aalshorst, de grond op de kelder met anderhalve meter opgehoogd en de ingang van de kelder kleiner gemaakt.” De grond die in het verleden is opgebracht was voor een groot deel van de kelder afgegleden. Ook waren er twee openingen in de kelder terwijl één opening beter is.

Vleermuissoorten
Elke winter inventariseren vrijwilligers van de Zoogdierwerkgroep Overijssel op verschillende plekken het aantal en de soorten vleermuizen. In Nederland komen vleermuissoorten voor als de gewone grootoorvleermuis, watervleermuis, baardvleermuis en franjestaartvleermuis. In het Vechtdal is op drie plekken de in Nederland zeer zeldzame brandtsvleermuis gespot. Doordat de kelder op Den Aalshorst is opgeknapt hoopt Zekhuis dat deze zeldzame soort zich ook hier gaat vestigen.

 

Note van vleermuis.net redactie: de baardvleermuis en de brandt's vleermuis zijn soorten die houden van koude, matig tochtige winterverblijfplaatsen. Beide soorten kunnen erg oud kunnen worden (tot 41 jaar) en zijn zeer honkvast in het gebruik van hun winteronderkomen. Helaas kan dit betekenen dat vleermuizen uit traditie in een momenteel ongeschikt winterverblijf hangen. Door analyse van de populatietrend kan bekeken worden of de aanpassing inderdaad geschikt is voor de koude minnende soorten.

 

 

Bron: rtv-oost (hier) en www.landleven.nl (hier)