grootoor

TERNEUZEN - Tijdens de jaarlijkse wintertelling van vleermuizen door vrijwilligers van de Zoogdierwerkgroep Zeeland zijn deze winter op diverse nieuwe locaties in Oost- en Midden-Zeeuws-Vlaanderen overwinterende vleermuizen aangetroffen. "Meestal duurt het jaren eer vleermuizen een nieuwe locatie ontdekken.
Daarna groeit het aantal overwinterende dieren gestaag, want vleermuizen zijn erg plaatstrouw. Het is dan ook bijzonder leuk dat ze nu diverse nieuwe locaties gevonden hebben", aldus woordvoerder Alex Wieland van de Zoogdierwerkgroep. "Dit geeft aan dat er grote behoefte is aan winterverblijven en dat we ze goed aangelegd en ingericht hebben."

Bij de Steenen Beer nabij Graauw zijn vijf baardvleermuizen en vier gewone grootoorvleermuizen geteld. Bij de Wilde landen (Heikant) en het Gat van Pinte (Zaamslag) is deze laatste soort eveneens aangetroffen. Deze beide verblijfplaatsen zijn enige jaren geleden ingericht.

 

Note van de vleermuis.net redactie: deze winter zijn in veel vleermuisverblijven in Nederland meer grootoorvleermuizen dan normaal aangetroffen. Een reden hiervoor is mogelijk de strenge vorstperiode in het begin van de winer 2010-2011. Naast bunkers en ijskelders kunnen grootoorvleermuizen op op verschillende 'koude'plekken overwinteren, zoals op kerkzolders, in bomen en achter raamluiken. Als een winter heel koud is, verhuizen grootoorvleermuizen snel naar de 'warmere' bunkers en ijskelders.

 

 

Persbericht van maandag 28 februari 2011, www.pzc.nl (hier). Meer informatie over de ontdekking van een winterverblijfplaats door vleermuizen kun je lezen in: vlennieuwsbiref nr 63 (Vlen nieuwsbrief 63)