De KNNV investeert 1000 euro in een onderzoek  naar de mogelijkheden van een smartphone-app voor vleermuisdetectie. De zogenaamde BatApp moet in staat  zijn om met behulp  van de geluidsopname  de soort vleermuis die wordt waargenomen aan te geven. Omdat de smartphones tevens beschikken over GPS wordt ook bekeken  of de waarneming ook direct via internet kan worden doorgegeven  aan www.waarneming.nl.
Op deze wijze kunnen veel meer vleermuisgegevens worden verzameld en ingezet worden voor een vleermuisbescherming.


bron: KNNV NATUURBESCHERMINGSNIEUWS NUMMER 5 (30/1/2011)