Vale vleermuis. www.vildaphoto.be

 

27 januari 2011 is op fort Rijnauwen een vale vleermuis gevonden (zie ook link)

Tijdens de jaarlijkse wintertelling van vleermuizen in de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie vond de "Utrechtse telgroep" samen met Staatsbosbeheer een verrassende ontdekking. Tussen de honderden overwinterende vleermuizen werd een vale vleermuis (Myotis myotis) aangetroffen.

 

De vale vleermuis is de grootste in Nederland voorkomende vleermuis en is zeer zeldzaam. Hij heeft een brede en lange snuit en tamelijk lange oren. De wetenschappelijke naam Myotis betekent dan ook muizenoor. Deze soort werd in de provincie Utrecht voor het laatst in 1968 gezien. In de Zuid-Limburgse kalksteengroeven worden jaarlijks slechts 20 tot 30 exemplaren geteld, nog maar 10% van de eerste tellingen in de jaren 1940. Hij leeft vooral in Midden- en Zuid-Europa.

De vale vleermuis leeft van prooien die hij op de grond vindt zoals kevers, hooiwagens en rupsen. Hij overwintert meestal op relatief warme plaatsen (gemiddelde temperatuur 7-8 °C) in groeven, grotten en kelders. In Nederland hangen ze solitair of in kleine groepjes, in het buitenland kunnen ze in groepen tot honderden dieren hangen.


Fort bij Rijnauwen
Fort bij Rijnauwen is het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Jarenlang was het gesloten en daardoor werd het een paradijs voor veel (bedreigde) planten en dieren. ’s Zomers is het fort toegankelijk via excursies. Maar ’s winters blijft het dicht, voor de overwinterende vleermuizen.