Aankondiging Vleermuizenvangcursus Zwermende vleermuizen voor Antwerpse forten
Het gewicht van een vleermuis wordt bepaald.
Datum: donderdag 16 september (19:00 u) – zondag 19 september 2010 (15:00 u)

De najaarscursus zal dit jaar plaatsvinden in samenwerking met de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt. Momenteel is er over het zwermgedrag bij de Antwerpse forten weinig tot niets bekend. Dit is dan ook de reden dat we tijdens dit weekend proberen te trachten zoveel mogelijk kennis te verzamelen om een klein deel van de kennis hierover aan te vullen.

Vier dagen ervaring opdoen met mistnetonderzoek tijdens de zwermfase in het overwinteringsbolwerk van Vlaanderen: De fortengordel van Antwerpen.
Over de cursus in juni werd het volgende geschreven: “De cursus was voor mij een waardevolle aanvulling voor mijn werkzaamheden als ecoloog”
Op de website vleermuizenvangen.nl vind je de volledige aankondiging. Ook is op deze site meer informatie over de inhoud van de cursus te vinden
Rene Jansen