Vleermuizen blijken zich ook op zee te begeven. Op offshore-platforms in het Nederlands deel van de Noordzee worden regelmatig vleermuizen gesignaleerd. Dit blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging VZZ die mogelijk gevolgen heeft voor de plannen voor windmolens op zee.

De meeste mensen associëren vleermuizen met grotten en kerkzolders en nou niet bepaald met de zee. Toch blijken ze daar ook te vliegen. Incidentele waarnemingen waren er al langer maar nu zijn de waarnemingen op platforms (gemiddeld 66 kilometer van de kust gelegen) op een rijtje gezet en kan geconcludeerd worden dat de vleermuis de zee niet mijdt. Eerder werd al bekend dat vleermuizen het slachtoffer kunnen worden van het toenemend aantal windmolens in Nederland.
Nest eikelmuizen

offshoreplatformchadteer.jpg
In de publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging VZZ worden de waarnemingen beschreven van vleermuizen afkomstig van offshore-platforms van het Nederlands deel van de Noordzee in de periode van 1998 tot 2007. Het betreft met name ruige dwergvleermuizen maar ook rosse vleermuizen, een laatvlieger, twee voor Nederlands grondgebied zeer bijzondere noordse vleermuizen en tweekleurige vleermuizen.

De vleermuizen werden aangeleverd door platform werkers via Den Helder Airport. Na ontvangst zijn ze door deskundigen bestudeerd en genoteerd. De meeste vleermuizen werden aangetroffen in de herfst, en in mindere mate de lente. Het gaat dus met name om trekkende soorten die net als veel vogels in lente en herfst migreren naar andere oorden. De precieze trek van bijvoorbeeld de ruige dwergvleermuis is overigens nog onbekend. Nader onderzoek is dan ook om meerdere redenen gewenst.

 

Het artikel is te downloaden vanaf vleermuis.net. Ga hiervoor naar de topmenubalk >> over vleermuis.net >> bestanden downloaden >> artikelen >>> boorplatforms en vleermuizen.