Luister ook naar het interview ter plaatse, door Vroege Vogels 31-08-2008

 

De kleine dwergvleermuis (Pipistrellus Pygmaeus) komt in een groot gedeelte van Europa voor. In de afgelopen jaren is er regelmatig op deze site door Herman Limpens en John Mulder aandacht geschonken aan de vraag of de kleine dwergvleermuis ook in Nederland voorkomt.....

{nomultithumb}

Hierbij werd uitgelegd dat de kleine dwergvleermuis standaard roept boven de 55 kHz terwijl de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) op 46 kHz roept, maar ook dat er soms overlap mogelijk is. Er werden vervolgens enkele waarnemingen uit het land gemeld van hoge pulsen. Echter, het betrof opnames van dieren die op 52 kHz riepen of het waren waarnemingen waarvan geen opnames gemaakt waren waardoor analyse en verificatie  niet meer mogelijk is.

Waarnemingen gedaan met een Petterson D100 zijn overigens zeer discutabel aangezien het afleesvenster zeer onnauwkeurig is, en de feitelijke afstemfrequentie lager wordt als de batterijspanning inzakt.

Op 23 augustus 2007 na afloop van een inventarisatie nabij Leersum in het kader van het Langbroekerwetering onderzoek maakte ik nog wat opnames van sociale roepjes van dwergvleermuizen met een Petterson D240x. Bij nadere bestudering eind november van de sonogrammen van deze opnames, merkte ik een aantal zachte, lange QCF pulsen op boven de 56 kHz: het vermoeden van de aanwezigheid van een kleine dwergvleermuis begon vorm aan te nemen, maar kon niet meer geverifieerd worden vanwege het late seizoen.

In juli 2008 heb ik het gebied diverse malen bezocht en vrijwel elke keer opnames kunnen maken van dezelfde hoge, lange pulsen. Na bekendmaking van mijn waarnemingen hebben ook anderen opnames gemaakt. Op 16 juli is een 1e grootschalige vangstpoging gedaan, helaas zonder resultaat. Hierbij is door John een Anabat opname gemaakt, waarop duidelijk lange hoge pulsen kenmerkend voor een kleine dwergvleermuis te zien zijn, met daaronder ook een puls van een gewone dwergvleermuis:
Pulsen van P.pygmaeus en P. Pipistrellus

 

Inmiddels heeft de VZZ een persbericht doen uitgaan waarin deze ontdekking is beschreven.  

Ik zal proberen mijn opnames binnenkort op deze site te zetten. Op basis van deze opnames heeft prof. Gareth Jones, die de soort heeft ontdekt, bevestigd dat het inderdaad gaat om een kleine dwergvleermuis.

 

Freek Cornelis