overdagvleerBij de Noorderplas, aan de noordzijde van ’s-Hertogenbosch, is een overdag vliegende watervleermuis waargenomen. De vleermuis vloog op zondag 21 oktober ’07 om ongeveer 18.00 u dicht boven het water.

 

Het dier was duidelijk aan het jagen: het deed uitvallen naar boven, en raakte ook regelmatig het wateroppervlak. Het was een betrekkelijk kleine vleermuis, wat kleiner dan een mus. Het vloog hoofdzakelijk dicht langs de kant, in de luwte van een steile oever en van bomen. Omdat de Noorderplas dicht bij mijn huis ligt haalde ik snel mijn fototoestel op. Daarmee lukte het een aantal opnamen te maken.  In combinatie met het kleine formaat en het gedrag is het mijns inziens zeker dat het een watervleermuis betrof.

 

De zon ging die dag onder om ongeveer 18.30 u. De watervleermuis vliegt normaal gesproken vanaf een half uur na zonsondergang uit. Dit dier vloog dus veel vroeger op de avond dan voor deze soort gebruikelijk is. De vlucht van het dier kwam moeizaam over, alsof de vleermuis niet helemaal fit was. Omdat ik de watervleermuis nog niet eerder bij daglicht heb zien jagen, kan dit een vertekend beeld zijn.

 

Peter Twisk