Elk voorjaar en elke zomer zijn er mensen die ontdekken dat er vleermuizen in hun huis zitten. In elk dorp is wel een vleermuiskolonie te vinden. Sinds kort heeft de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) een netwerk van gemeentelijke meldpunten en vleermuiswerkers ingesteld die mensen met problemen met vleermuizen helpen. Als U overlast van vleermuizen heeft, kunt U dit melden bij het meldpunt in Uw gemeente. Een vleermuiswerker maakt hierna indien nodig een afspraak. In het voorjaar vormen vrouwtjesvleermuizen kraamkolonies waarin de jongen geboren worden. Hoewel een kraamkolonie tot wel honderd dieren op kan lopen, wordt per vrouwtje doorgaans maar één jong per jaar geboren. Voor bewoners is het meestal een angstige gedachte dat er zo een groot aantal dieren uit hun huis komt vliegen. De reactie dat de vleermuizen moeten verdwijnen is dan ook niet helemaal onbegrijpelijk. Het is echter zeer onverstandig om in te grijpen zonder dat men verstand van vleermuizen heeft. De overlast wordt waarschijnlijk alleen maar erger. In 2000 werden in Limburg 96 meldingen afgehandeld waarbij in totaal 2.393 vleermuizen werden geteld. Verreweg het grootste aantal meldingen (55) had betrekking op dwergvleermuizen. In 31 gevallen was er sprake van een kraamkolonie. Hierbij werden 2.169 dwergvleermuizen geteld. Er waren 24 vondsten van vleermuizen waarbij 42 dwergvleermuizen werden gevonden. De dwergvleermuis is een kleine vleermuis die bij voorkeur in spouwmuren verblijft. Twaalf meldingen hadden betrekking op laatvliegers. Deze grote vleermuis verblijft bij voorkeur onder (oudere) dakpannen. Er werden 126 dieren geteld. Eén melding had betrekking op een dode grootoorvleermuis. Een verzwakte watervleermuis kon na een korte verpleegperiode weer vrijgelaten worden, terwijl een rosse vleermuis die in het prikkeldraad was blijven hangen is overleden. Van de zeer zeldzame ingekorven vleermuis waren er twee meldingen. In een geval had een kat een vleermuis te pakken gekregen. In het andere geval werd een verblijfplaats gemeld zonder dat er sprake was van overlast. In 21 gevallen kon niet worden vastgesteld om welke soort het ging. Indien U overlast van vleermuizen ondervindt of verzwakte vleermuizen in huis of tuin vindt, kunt U contact opnemen met het gemeentelijk meldpunt. Zij leggen contact met een vleermuiswerker die op gepaste termijn aan huis komt om de melding af te handelen. Zo nodig nog dezelfde dag. Samen met de melder wordt de toestand bekeken. Om goed te kunnen handelen is het nodig dat wordt vastgesteld welke soort vleermuis voor de overlast zorgt. Vervolgens wordt naar een oplossing gezocht die voor de melder en voor de vleermuizen acceptabel is. Vleermuizen zijn bedreigde en beschermde dieren die bovendien zeer nuttig zijn. Ze mogen dus niet zonder meer verstoord worden. Dit is bij deskundig optreden ook niet nodig. Een bezoek van een vleermuiswerker is overigens gratis. Om contact te krijgen met het meldpunt kunt U bellen met het gemeentehuis. Het meldpunt is bedoeld voor mensen die echt overlast van vleermuizen ondervinden. Het is niet de bedoeling dat U belt om een door de tuin vliegende vleermuis te melden. Persbericht 4 juni 2001 IKL- stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg Jan Kluskens