In het licht van het Internationaal jaar van de Vleermuis is door het bestuur van de Vleermuiswerkgroep Nederland van de VZZ de nacht van 22 op 23 juni benoemd tot landelijke avond/nacht voor meervleermuizen. In de nacht van 22 op 23 juni zullen de uitvliegende meervleermuizen van zoveel mogelijk kolonies worden geteld. Dit zal gebeuren door vrijwilligers van provinciale vleermuiswerkgroepen, andere natuurorganisaties en ook zoveel mogelijk met de eigenaren van de gebouwen waar de vleermuizen zitten. Daarmee worden dan ook deze eigenaren en hopelijk ook de gemeente-ambtenaren zich bewust van de noodzaak voor het beschermen van deze dieren. Gezien het late tijdstip van uitvliegen en de vaak lastige situering van de uitvliegplaats is voor een betrouwbare telling de inzet van meerdere tellers per kolonie gewenst. Belangrijk voor een zo compleet mogelijke telling is ook dat kolonies waarvan de precieze verblijfplaats niet meer bekend is, voorafgaand aan de teldatum worden gelokaliseerd. de meervleermuis is zeldzaam in Europa / © Rollin VerlindeBij deze tellingen is alle hulp welkom. Het is fijn als je al een beetje ervaring hebt met het tellen van vleermuizen, maar het is niet verplicht. Als je interesse hebt om aan deze telling deel te nemen kun je contact opnemen met de provinciale vleermuiswerkgroep of zoogdierwerkgroep in je provincie. Voor meer informatie over de telavond kun je ook contact opnemen met Rudy van der Kuil van de Vleermuiswerkgroep Nederland (070-3652811 / e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) In Overijssel wordt er voor deze tellingen een speciaal vleermuiskamp georganiseerd. Naast het tellen van de meervleermuizen en het zoeken van nieuwe kolonies zullen er overdag ook andere activiteiten plaatsvinden. Het kamp zal vrijdagavond beginnen en zondag eindigen, maar je kunt natuurlijk ook één avond meelopen. Er wordt gebivakkeerd in de kampeerboerderij van SBB in Ossenzijl (Weerribben). Voor meer informatie over kosten, de bereikbaarheid van de kampeerboerderij en voor deelname aan het kamp in Overijssel moet je contact opnemen bij Daniel Tuitert (038-4658416 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) De meervleermuis is in Nederland beschermd, maar is daarnaast ook internationaal beschermd op grond van de Habitat Richtlijn van de Europese Unie, de Bern Conventie en de Bonn Conventie. Als bewoner van gebouwen krijgt de meervleermuis ook bijzonder aandacht in de Overeenkomst inzake de bescherming van populaties van Europese vleermuizen (de Bats Agreement), die bijzondere aandacht vraagt voor bescherming en beheer van vleermuizen in gebouwen. In 2000 heeft de Raad van Europa een speciaal Actieplan voor de bescherming van de Meervleermuis in Europa uitgebracht. Dit actieplan roept naast beschermingactiviteiten ook op tot een uitbreiding van het onderzoek naar de verspreiding en de omvang van populaties van meervleermuizen in Europa. De landelijke meervleermuizen telavond levert een bijdrage aan de uitvoering van dit actieplan.