Onlangs bereikten twee berichten over vleermuizen op Schiermonnikoog de redactie van Vleermuis.net. Één over detectorwaarnemingen van vleermuizen op Schiermonnikoog en één over de vangst van een meervleermuis op Schiermonnikoog. Vanwege wat technische problemen met de website konden we deze toen niet direct bij het nieuws zetten. Daarom nu dan deze berichten samen in één nieuwsbericht. Wie de in 1997 verschenen Atlas van de Nederlandse Vleermuizen erop naslaat zal mogelijk opvallen dat het aantal waarnemingen van vleermuizen op de waddeneilanden vrij laag is. Dat heeft twee oorzaken: De eerste is dat in vergelijking met veel andere delen van Nederland de waddeneilanden tot nu weinig keren zijn onderzocht over het algemeen per keer ook onvolledig zijn onderzocht. Ten tweede zijn voor veel vleermuissoorten de waddeneilanden moeilijk te bereiken gebieden. Veel van de Nederlandse vleermuissoorten hebben bomenrijen, dijken, houtwallen, oevers en andere lijnvormige elementen in het landschap nodig om zich tijdens het vliegen te kunnen oriënteren. Aangezien tussen de waddeneilanden en het vaste land van Nederland deze lijnen ontbreken wagen weinig vleermuizen de oversteek. Door de combinatie van weinig onderzoek en weinig waarnemingen zijn alle waarnemingen van vleermuizen op de waddeneilanden nog steeds bijzonder. Waarnemingen van vleermuizen op 5 en 6 september 2001 op Schiermonnikoog. Onderstaand bericht werd ingestuurd door Herman Limpens: "Van 5 tot 7 september was ik met de Stichting Ark op excursie op Schiermonnikoog. Onder leiding van Alphons van Winden richtten we ons daar vooral op de natuurlijke geomorfologische processen die daar prachtig actief zijn. Deze zijn het gevolg van vooruitstrevend beheer van Natuurmonumenten en van het niet meer verdedigen van het oostelijk deel van de noodzeekust op het eiland door RWS... prachtig landschappen, interessante fenomenen, een heel scala aan vogels en veel zeehonden (zo'n 80 grijze en gewone) op een zandbank voor de lagune in het noordwesten van Schier.... hazen, konijnen en een dooie huisspitsmuis op het fietspad.... Maar ik had natuurlijk ook een detector bij me en kon op twee avonden even een klein beetje rondkijken... op 5 september: een baltsend mannetje van de ruige dwergvleermuis roepend vanuit een huis in het dorp, en op 6 september jagende ruige dwergvleermuizen en een jagende meervleermuis boven de Berkenplas. Beide soorten zijn ooit al eerder op Schiermonnikoog in augustus waargenomen, toch verassend dat je ze meteen weer vindt. We moeten die eilanden eens in de maanden augustus september grondig onderzoeken. Doortrekkende ruige dwergvleermuizen zullen er zeker zijn. Maar in welke mate? Welk deel van het landschap aldaar speelt voor die dieren (als tijdelijke verblijfplaats onderweg?) een rol ? Duiken er op de zoetwaterplassen vaker meervleermuizen op, die de oversteek van het vasteland makkelijk maken?? " Vangst van een meervleermuis op Schiermonnikoog. Op de ochtend van 22 augustus troffen de mensen van het Vogelringstation Schiermonnikoog een "vreemde vogel" aan in hun van hun mistnetten. Het betrof een vleermuis die zich behoorlijk in het net had verstrikt. Door het net kapot te knippen kon de vleermuis worden bevrijdt. Nadat de vleermuis goed was bekeken en foto's waren gemaakt werd het dier in goede gezondheid weer losgelaten. Aanvankelijk was men onzeker over de soort en werd de vleermuis als watervleermuis gedetermineerd. Op basis van de beschrijvingen van de waarnemers en de foto's heeft Rombout de Wijs later vastgesteld dat het een meervleermuis (Myotis dasycneme) was. Dit is de eerste vondst / vangst van een meervleermuis op één van de waddeneilanden. Al eerder werd een meervleermuis jagend boven waterplassen op Schiermonnikoog waargenomen. Meer informatie over deze waarneming en meer foto's op de website van het Vogeltrekstation Schiermonnikoog.