Begin november 2002 deden de Nederlandse vleermuisdeskundigen Herman Limpens en Eric Jansen op deze website een oproep om te gaan zoeken naar baltsende tweekleurige vleermuizen. Op 1 december zette hij zijn oproep extra kracht bij in het VARA programma Vroege Vogels. Degene die de eerste waarneming zou melden die positief bevestigd kon worden zou een taart krijgen. Wat zijn de resultaten tot nu toe? Vleermuis.net vroeg het aan Herman Limpens: "Helaas heeft de zoekactie naar baltsende tweekleurige vleermuizen nog niet tot een positieve vondst geleid.Ongeveer 15 personen hebben daadwerkelijk gebeld met meldingen van mogelijke tweekleurige vleermuizen en we zijn op enkele plaatsen ook echt gaan luisteren. We hadden natuurlijk iedereen die ergens is gaan luisteren maar het gezochte geluid niet hoorde moeten vragen dat ook even te melden, om echt te weten wat de uitkomst van onze website en radio actie is geweest. Volgende keer beter. Grappig en verwarrend was dat een aantal van de bellers niet door hadden dat het vertraagde geluid dat jullie via de radio lieten horen een vertraagd geluid was. De roodborstjes die ze in hun omgeving hoorden zingen - typisch voor de winter - werden daardoor aangezien - of moeten we zeggen 'aangehoord' - voor tweekleurige vleermuizen. Eric Jansen heeft de zaak echter pragmatisch aangepakt en de bellers roodborstjes via de telefoon laten horen. Dat bespaarde hem een aantal controles op basis van foute informatie. Een aantal meldingen werd door ons echter wel serieus genomen. Bijvoorbeeld meldingen vlak in de buurt van de plek waar al eerder een tweekleurige is gehoord (maasvlakte) en meldingen waarbij mensen uit Denemarken betrokken waren die het geluid van thuis zouden moeten kennen. Maar zoals gezegd zijn we helaas niet op goud gestoten. Wij zijn echter desondanks tevreden, want we hebben het geprobeerd. Volgend najaar zal het wel weer gaan kriebelen, maar nu eerst de winterslapers en de voorbereidingen voor het volgende 'geluidsseizoen'. "