Mensen wonen in huizen om zich te beschermen tegen de buitenwereld. De muren en ramen en het dak zorgen er voor dat regen, kou en wind niet binnen kunnen en houden niet alleen ongewenste mensen, maar ook ongewenste dieren buiten. Wanneer we dan toch merken dat we ons huis ongevraagd delen met dieren ervaren veel mensen dat al snel als overlast. In het geval van mieren, wespen, kakkerlakken, muizen of zelfs ratten wordt dan gesproken van plaagdieren. Overlast door deze dieren wordt meestal verholpen door de oorzaak, de dieren dus, weg te nemen: plaagdierenbestrijding. laatvlinhuis.jpg 164x285Maar naast de bekende plaagdieren zijn er ook beschermde diersoorten waarmee we soms ongevraagd ons huis delen. Steenmarters en sommige soorten vleermuizen hebben vaak hun verblijfplaatsen in gebouwen en kunnen daarbij overlast veroorzaken. Vaak weten de bewoners niet hoe ze met deze overlast om moeten gaan en is het onduidelijk waar zij de overlast kunnen melden en met vragen terechtkunnen. Dat is niet in het belang van de bewoners en ook niet in het belang van het dier. Daarom heeft de staatssecretaris van Landbouw Natuurbeheer en Visserij (LNV), mevrouw Faber, onlangs alle gemeenten de opdracht gegeven een meldpunt voor overlast door vleermuizen en steenmarters in te richten en zorg te gaan dragen voor een goede afhandeling van meldingen en klachten. Om gemeenteambtenaren en burgers hierover in te lichten geeft mevrouw Faber op 21 maart 2002 in het Groninger Museum het startsein voor een voorlichtingscampagne over de afhandeling van overlast door vleermuizen en steenmarter. Op 11 april starten twee cursussen die de gemeenteambtenaren voor de uitvoering van deze nieuwe taak kunnen volgen. De vrijwilligers van de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN/VZZ) en diverse provinciale vleermuiswerkgroepen zijn positief over de vorming van een gemeentelijk netwerk maar volgen de ontwikkelingen ook kritisch. Zij zijn de afgelopen 10 jaar erg actief geweest in de opvang van vleermuisklachten en weten dat het geen eenvoudige taak is. Zij hopen dat de gemeenteambtenaren hun nieuwe taak goed op pakken. Ook hopen zij dat de overheid inziet dat vrijwilligers een belangrijke rol kunnen spelen bij de klachtenafhandeling en bij het jaarlijks tellen van vleermuizen in huizen en dat zij bereidt is die rol financieel te ondersteunen.