mystwinter-2.jpgEen groep onderzoekers van het Instituut voor Zoölogie van de universiteit van Erlangen in Duitsland hebben een nieuwe soort vleermuis voor Europa ontdekt. Dit schrijven zij in een onlangs verschenen artikel in het blad "Naturwisschenschaften". De soort, die de naam Myotis alcathoe heeft gekregen, werd ontdekt door de analyse van de morfologische kenmerken (uiterlijke kenmerken), het gedrag en de genetische kenmerken van baardvleermuizen.

De nieuw gevonden soort lijkt sterk op de gewone baardvleermuis (Myotis mystacinus), de Brandt's vleermuis (Myotis brandtii) en Ikonnikovi's vleermuis (Myotis ikonnikovi), maar de vier soorten zijn genetisch duidelijk zeer verschillend.
Myotis Alcathoe is de kleinste soort van de in Europa voorkomende baardvleermuizen. De echolokatiegeluiden van deze soort zijn de hoogste van alle Myotis soorten in Europa. Vondsten van deze soort in Griekenland en Hongarije wijzen erop dat het verspreidingsgebied van deze soort in Zuid-Oost Europa ligt. De soort jaagt vooral in kleine dalen met loofbomen en stromend water, een biotoop dat over het algemeen bedreigd wordt.

Bron:

von Helversen, O. Heller, K.G., Mayer, F., Nemeth, A., Volleth, M. & Gombkötö, P.
Cryptic mammalian species : a new species of whiskered bat (Myotis alcathoe n. sp.) in Europe.
In: Naturwissenschaften. - Vol. 88 (May 2001) ; p. 217-223


Noot van de redactie:

De naam baardvleermuizen wordt gebruikt voor een groep uiterlijk sterk op elkaar lijkende soorten die vroeger als een soort (de baardvleermuis) werd beschouwd. In Europa waren tot nu alleen de gewone baardvleermuis (Myotis mystacinus) en de Brandt's vleermuis (Myotis Brandtii) bekend. Ikonnikovi's vleermuis komt voor in Noord-Oost Azie (Oost-Siberie, Mongolie en Korea). Nederland kent twee soorten baardvleermuizen. De gewone baardvleermuis is in Nederland vrij algemeen. De Brandt's vleermuis is vrij zeldzaam. Doordat de Brandt's vleermuis pas sinds 1958 van de gewone baardvleermuis wordt onderscheiden en deze soorten sterk op elkaar lijken is er nog betrekkelijk weinig over de verspreiding van deze soort bekend. Zie ook het nieuwsbericht "Zeldzame soorten gevonden in Nederland" van 23 april 2001