Naast project Stroomversnelling, waarbij een hele 'voorzetgevel' geplaatst wordt, wordt er in Nederland ook grootschalig aan na-isolatie gewerkt van de spouw (en vloer en dak). Dit staat dus los van Stroomversnelling, maar heeft ook onze aandacht omdat dezelfde problematiek speelt, namelijk het verdwijnen van verblijfplaatsen en mogelijk doden van vleermuizen.

Wat kan er gebeuren?

Er zijn meerdere isolatie materiaalen (bv Steenwol, Glaswolvlokken, Piepschuimbolletjes, Grafietparels en Cellulose). Meestal worden de isolatie materialen via een klein gaatje met lijm in de muur geblazen. Vleermuizen raken ingesloten of worden beplakt met isolatie materiaal.

isolatie spouw

Het na-isoleren is meestal in enkele uren gedaan, maar wanneer er vleermuizen in de muur zitten is het leed geschied.

bosvleermuis met isolatieschuim rené janssen

 Dit is een voorbeeld van een slachtoffer van na-isolatie.

Daarom is het van belang dat na-isolatie alleen gedaan wordt wanneer er geen vleermuizen in de muur zitten! Alleen als zeker is dat er geen vleermuizen in de muur zitten op het moment van isoleren én als bekend is dat de spouw op andere momenten in het jaar niet in gebruik is als kraamverblijf, paarverblijf, overwinteringsverblijf of tussenkwartier kan zonder ontheffing van de Flora- en faunawet worden gewerkt. Hiervoor is het nodig dat vooraf onderzoek gedaan wordt met behulp van een bat-detector door deskundigen. 

Wanneer vleermuizen de muur als vaste rust- of verblijfplaats gebruiken, moet een ontheffing aangevraagd worden van de Ffwet bij het ministerie van Economische Zaken. Als deze verleend is, mag de na-isolatie alleen plaatsvinden als er geen vleermuizen meer in de spouw zitten en als er een compenserend verblijf is gerealiseerd aan, in of direct in de nabijheid.

Voorkom dus dat vleermuizen gedood worden bij na-isolatie en laat onderzoek doen door een ecoloog! 

Meer lezen?

Tragedie in de spouwmuur