Vleermuizen in bomen

  • G Hogenkamp
  • Onderwerp Auteur
14 jaren 6 maanden geleden #376 door G Hogenkamp
Beantwoord door G Hogenkamp in topic Re:Vleermuizen in bomen
Carolien, hartelijk dank voor uw snelle reactie.

Het onderzoek is gedaan door een bij het NGB aangesloten bedrijf. Bij het onderzoek zijn Gewone dwergvleermuizen en Ruige dwergvleermuizen waargenomen. In een eerder uitgevoerde algemene natuurtoets is al aangegeven dat, naast deze twee soorten, ook nog de Laatvlieger aanwezig wordt geacht.

De volgende vragen komen bij mij op.
1) In het onderzoek meldt de onderzoeker dat het onderzoek conform het vleermuisprotocol is uitgevoerd. Kan daar sprake van zijn als het veldwerk van het onderzoek in 2 dagen, te weten 25 augustus en 9 september 2009 is uitgevoerd? Wordt dit door de wetgever beschouwd als een gedegen onderzoek? Ik heb begrepen dat een gedegen vleermuisonderzoek minimaal een vol jaar duurt.

2) Verderop in het onderzoek zegt de onderzoeker dat het een steekproef betreft en mogelijk soorten en functies niet waargenomen zijn. Dat vindt de onderzoeker acceptabel." De flora- en faunawet vraagt een initiatiefnemer om alles te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden." Waarom deze opmerking als het onderzoek van 2 dagen voldoet aan het protocol?

3)Het onderzoek wordt alleen gedaan naar het gebruik van het onderzoeksgebied als paarverblijfplaats. Waarom niet de overige mogelijke functies onderzoeken? Naar mijn mening zijn die ook relevant om een ontheffing te verkrijgen. Zijn bijvoorbeeld fourageergebieden die onlosmakelijk verbonden zijn met de vaste rust- en verblijfplaatsen ook beschermd middels artikel 11 van de Flora- en faunawet?

4) Het onderzoek beperkt zich tot de bomen waarvoor een kapvergunning is aangevraagd; daarnaast moeten er ook nog kleinere bomen worden gekapt. Is dit niet een verkeerd uitgangspunt. Als het kappen van bomen betekent dat daardoor verblijfplaatsen of leefgebieden van strikt beschermde diersoorten worden verstoord maakt het m.i. niet uit of het kappen van de bomen vergunningspichtig is in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening.

5) De onderzoeker houdt vervolgens een vurig pleidooi voor de aanleg van het door de gemeente beoogde park en laadt daarmee de verdenking op zich geen onafhankelijke partij te zijn maar lippendienst aan de gemeente te willen bieden. Onderzoek naar alternatieven, wat gedaan moet worden om ontheffing te kunnen krijgen voor dieren uit tabel 3 of bijlage IV van de Habitatrichtlijn, is niet gedaan. Volgens mij werkt de wet conform het "nee tenzij" principe.

6) Ik heb het voornemen om, indien de ontheffing niet onthouden wordt door de minister, bezwaar aan te tekenen. Kan en wil iemand (niet een commercieel bureau) mij daarbij mogelijk terzijde staan als vleermuisdeskundige?

Graag verneem ik wat uw mening hierover is en/of wat de bezoekers van het forum daarover aandragen.

Met vriendelijke groet,

G Hogenkamp

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

  • Carolien
  • Onderwerp Auteur
14 jaren 6 maanden geleden #375 door Carolien
Beantwoord door Carolien in topic Re:Vleermuizen in bomen
Beste Hogenkamp,

Het protocol is te vinden op www.vleermuis.net (onder bescherming, vleermuisprotocol).

Voor een second opinion kunt u contact opnemen met de Stichting Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland (www.zwgzh), de Zoogdiervereniging of een ecologisch adviesbureau. Bureaus, die volgens het vleermuisprotocol werken kunt u vinden op www.netwerkgroenebureaus.nl.

Apart trouwens dat er bomen gekapt worden voor de aanleg van een park.... ik zou zeggen, dan wil je het groen wat je hebt toch behouden..?

Van belang is o.a.
- dat de bomen met boomholtes en losse schors in kaart zijn gebracht
- dat er meerdere inventarisatierondes zijn uitgevoerd (min 4)
- dat er bezoeken tijdens de avond- en de ochtendschemer zijn gedaan
- dat er rondes in meerdere seizoenen hebben plaatsgevonden: minimaal zomer en najaar
- dat er gekeken is naar de functies: zomerverblijf, kraamverblijf, vliegroute, winterverblijf, paarkwartier en foerageergebied
- N.B. als de gewone grootoor verwacht wordt zijn er rondes in het voorjaar nodig

als er geen bomen met holtes zijn, hoeft waarschijnlijk alleen de functie vliegroute onderzocht te worden.

Soorten die je in west-Nederland in bossen kunt verwachten zijn in ieder geval: gewone dwergvleermuis (gebouwbewonend, dus alleen foeragerend), ruige dwergvleermuis, laatvlieger (gebouwbewonend, dus foeragerend), watervleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis en eventueel baardvleermuis

Carolien

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

  • G.J.W. Hogenkamp
  • Onderwerp Auteur
14 jaren 6 maanden geleden #374 door G.J.W. Hogenkamp
Vleermuizen in bomen werd gestart door G.J.W. Hogenkamp
Geachte lezer,

De gemeente Pijnacker wil 32 bomen kappen voor de aanleg van een wijkpark. Daartoe heeft de gemeente, nadat ik een verzoek tot handhaving heb gedaan bij de AID, een vleermuisonderzoek laten doen. Dit onderzoek is naar mijn mening niet conform het vleermuisprotocol uitgevoerd, maar ik ben leek op dit gebied. Welke deskundige kan mij helpen dit te beoordelen?

bij voorbaat dank

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: Saskia RoselaarRene JanssenCarolienMarga van der TolErik KorstenvleermuisMaarten BreedveldBernard van Duijnenbernadette van NoortCarlo Wijnenjip_geluid_mod
Gemaakt door Kunena