Vleermuiswerkgroep Gelderland (VLEGEL)

 

De Vleermuiswerkgroep Gelderland (kortweg VleGel) is ontstaan ten tijde van het landelijk Vleermuis Atlas Project (VAP). Werving van medewerkers voor dit project bracht een aantal mensen bijeen onder een provinciale coördinator Gelderland. In 1991 werd besloten tot het formaliseren van de Vleermuiswerkgroep Gelderland als zelfstandige vereniging door het vaststellen van statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Doelstelling is de bestudering en bescherming van vleermuizen in Gelderland. VleGel heeft circa 120 leden en een klein aantal donateurs. Zie voor uitgebreide informatie onze website: www.vlegel.org.

Hoe is de werkgroep georganiseerd?

De werkgroep is een vereniging waarin de leden via de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering meehelpen om het beleid en het activiteitenprogramma van de vereniging gestalte te geven. Het bestuur bestaat uit vijf personen: voorzitter, secretaris, penningmeester, kennis-/actviteitencoördinator en voorlichtingsfunctionaris. Daarnaast zijn er coördinatoren voor wintertellingen, kolonietellingen, zoldertellingen, vleermuiskasten en de afhandeling van vleermuismeldingen. De provincie is opgedeeld in 15 regio's, waarin de activiteiten worden gecoördineerd door een regiocoördinator.

Ledenactiviteiten

De belangrijkste activiteit gericht op de eigen leden, is ongetwijfeld het jaarlijkse zomerkamp. Enerzijds is dit kamp bedoeld om de onderlinge band te verstevigen en ervaringen uit te wisselen, anderzijds kunnen de leden hun vaardigheden met betrekking tot onderzoekstechnieken vergroten. Verder worden in de loop van het jaar verschillende workshops georganiseerd.


Publieksactiviteiten

De werkgroep organiseert zelf geen publieksexcursies, maar diverse leden zetten zich wel in bij publieksexcursies die door anderen worden georganiseerd, b.v. IVN of bezoekerscentra. Hierbij wordt soms voorafgaand aan de excursie een korte lezing gegeven. Andere vormen van publieksvoorlichting zijn: met een kraam aanwezig zijn op b.v. milieumarkten, het schrijven van tijdschriftartikelen en het telefonisch of per email beantwoorden van vragen over vleermuizen aan allerlei personen en instanties uit de provincie.

 

Vleermuisbescherming

VleGel maakt geregeld gebruik van inspraakmogelijkheden in planologische procedures als vleermuizen door de plannen bedreigd worden. De werkgroep voert zelf geen commerciële onderzoeksopdrachten uit, maar kan wel adviseren over dergelijke onderzoeken.

Wintertellingen

Elk jaar worden door de leden in ca. 230 winterverblijven de aldaar overwinterende vleermuizen geteld. De waarnemingen worden door Zoogdiervereniging VZZ opgeslagen in de landelijke zoogdierdatabank. Verder worden onderhoudswerkzaamheden aan winterverblijven verricht en geadviseerd over geheel nieuwe winterverblijven.

Koloniemeldingen

Mensen die een groep vleermuizen in huis hebben kunnen dat op vleermuis.net melden. De meldingen in Gelderland worden door de coördinator koloniemeldingen van de website gehaald en indien de soort niet bekend is vraagt hij een in de buurt wonend lid om ter plaatse de soort vast te stellen.

Kerkzolderonderzoek

In 2002 zijn alle daarvoor in aanmerking komende kerkzolders in Gelderland onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen. Sindsdien worden die zolders jaarlijks bezocht in het kader van een permanent monitoringproject.

Afhandeling vleermuismeldingen

Veel leden handelen - vaak in samenwerking met de gemeente - meldingen van vleermuizen in en rondom het huis af. Om dit werk te kunnen doen zijn in de jaren 2003-2008 samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ca. 125 afhandelaren opgeleid. Een deel van de cursisten is lid geworden van VleGel die mede daardoor recent een sterke groei doormaakte.

Overige informatie

Meermalen per jaar ontvangen de leden een ledenbrief, waarin behalve mededelingen van het bestuur ook zoveel mogelijk bijdragen van leden worden opgenomen.

 

Lid / donateur worden

Iedereen met interesse in vleermuizen kan lid worden. Voor minderjarigen moet één van de ouders toestemming verlenen. Als u lid wilt worden, dan kunt u van onze website een aanmeldingsformulier downloaden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,- Na aanmelding ontvangt u een welkomstbrief, de meest recente ledenbrief en een ledenlijst. Wij werken aan een netwerk van regionale coördinatoren die o.m. nieuwe leden op weg helpen. Indien zich bij u in de buurt al een regiocoördinator bevindt, dan zal deze met u contact opnemen.

Wie wel de werkgroep wil steunen maar niet zelf activiteiten wil ondernemen, kan donateur worden door tenminste € 15 over te maken op rekeningnummer 1995893 t.n.v. Vleermuiswerkgroep Gelderland te Epe, onder vermelding van ‘nieuwe donateur’. U ontvangt een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (in maart) en kort daarna het jaarverslag. (laatste jaarverslag is pdf hier (708 KB) te downloaden)

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat:

Annemieke Ouwehand

Secretaris Vleermuiswerkgroep Gelderland

Prinses Beatrixstraat 75
6942 JK Didam

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hebt u een vleermuis in huis, in de tuin of op straat gevonden of ervaart u overlast van vleermuizen, bel dan niet met het secretariaat, maar volg de aanwijzingen op deze pagina.