Literatuur

We hebben de literatuur in een aantal onderwerpen verdeeld. Klik op het onderwerp, om snel door te scrollen. Als geregistreerd gebruiker kunt u zelf ook informatie aan deze website toevoegen. Mocht het nuttig zijn de toegevoegde informatie in onderstaand overzicht te vermelden, neem dan contact op met de webmaster.  

 

 Ga snel naar onderwerp 
 Brochures en folders
 Tijdschriften
 Nieuwsbrief digitaal
 Boeken

   

 

Boeken

 

           
     

Vleermuizen

Christian Dietz, Otto von Helversen & Dietmar Nill - Tirion, 2009. - 400 p. - ISBN 9789052107394

Het standaardwerk voor de toekomst! Het langverwachte naslagwerk voor natuurliefhebbers, studenten, natuurbeschermers en overheden. Deze imposante uitgave beschrijft alle 51 vleermuizensoorten van Europa en Noordwest-Afrika en gaat uitgebreid in op de achtergronden van deze intrigerende dieren. Aan bod komen onder meer het oriëntatievermogen door echo, jachtstrategieën, de jaarcyclus, gedrag en levenswijze, onderkomen en tal van andere facetten. Tevens wordt aandacht geschonken aan oorzaken van bedreiging en maatregelen ter bescherming. Honderden schitterende fotos, tekeningen en verspreidingskaarten ondersteunen de gezaghebbende tekst. Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de Zoogdiervereniging.

 

            gids1-2.jpg     

Gids van de vleermuizen van Europa, Azoren en Canarische Eilanden:

met specifieke informatie over de vleermuizen in Nederland en België

W. Schober, Eckhard Grimmberger; Peter Lina (vert. en bewerk.) - Tirion, 2001. - 263 p. - ISBN: 90-5210-361-5

Nederlandse vertaling van de 2de herziene druk van Die Fledermäuse Europas. Aan de originele teksten van Schober en Grimmberger is door de vertaler veel specifieke informatie toegevoegd over de huidige kennis van de in Nederland en België voorkomenden vleermuissoorten. Ook wordt extra aandacht geschonken aan de bedreiging en bescherming van vleermuizen in Nederland en België.

Naast goede soortbeschrijvingen bevat deze gids ook hulpmiddelen voor het determineren van vleermuizen in de vorm van een determineersleutel en vele foto's en tekeningen van determinatiekenmerken.


Deze publicatie is uitverkocht, maar is wel te leen bij de meeste openbare bibliotheken.

 
 atlas1-2.jpg

Atlas van de Nederlandse vleermuizen

H.J.G.A. Limpens, K. Mostert, W. Bongers (red.). - KNNV, 1997. - 260 p. - ISBN 90-5011-091-6

Resultaat van het Vleermuis Atlasprojekt in de periode 1986-1993.

Alle 21 soorten die ooit in Nederland zijn aangetroffen worden in aparte hoofdstukken behandeld. Per soort wordt ingegaan op uiterlijke kenmerken, levenswijze, lichaamsbouw, echolocatie, voedsel, jachtgedrag, landschapsgebruik, verblijfplaatsen en verspreiding (zomer en winter).

Verder wordt ruime aandacht besteed aan hoe vleermuizen leven, ontwikkeling van vleermuisonderzoek m.b.v. batdetectors, vliegtechniek, het gebruik van echolocatie en mogelijke beschermingsmaatregelen.


Deze publicatie is uitverkocht. Wel te leen bij de meeste openbare bibliotheken.

 

 landschap1-2.jpg Vleermuizen in het Landschap: over hun ecologie, gedrag en verspreiding

K. Kapteyn. Nozos, Noordhollands Landschap, Provincie Noord-Holland, 1995. - 224 p. - ISBN: 90-6097-392-5

In dit boek worden leefwijze, voedselkeuze en jachtgedrag van de Noord-Hollandse soorten uitgebreid behandeld, gevolgd door een uitvoerige documentatie van verspreiding in zomer en winter, verblijfplaatsen, verplaatsingen, terreingebruik en aantalsontwikkelingen. Naast een bespreking van iedere soort volgt een aantal hoofdstukken over o.a. landgoederen, overwinteringsplaatsen en een korte regionale karakteristiek van Noord-Holland.

 

Deze publicatie is uitverkocht, maar wel te leen bij de meeste openbare bibliotheken.

 

 zoogdier1-2.jpg Zoogdieren van West-Europa

Lange R., Twisk, P., Winden, A. van, Diepenbeek, A. van (red.). - KNNV, VZZ, 1994. - 400 p. - ISBN 90-5011-077-0

De meest complete zoogdierengids die de laatste jaren in het Nederlandse taalgebied is verschenen en daardoor ook een belangrijke uitgave op het gebied van vleermuizen. Uitgebreide en overzichtelijk beschrijvingen van meer dan 100 soorten in een groot deel van Europa met ruim 350 gedetailleerde tekeningen en 16 kleurenplaten. Determineersleutel voor het op naam brengen van schedelresten in braakballen. Veel informatie over onderzoekmethodes. Onmisbaar als naslagwerk en veldgids.

 vleermuizen1-2.jpg  Vleermuizen

A.M. Voute, C. Smeenk. - Waanders, 1991. - 159 p. - ISBN 90-6630-268-2

Dit boek is de eerste algemene publicatie over vleermuizen in de Nederlandse taal. Het is een fraai geillustreerde uitgave, die ook voor een niet gespecialiseerd publiek toegankelijk is. Het boek bevat artikelen over de verschillende soorten vleermuizen; hun oorsprong en ontwikkeling; over de biologische kenmerken en het gedrag van vleermuizen; over de bedreiging en bescherming van vleermuizen; over de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek en over de waardering van vleermuizen in de cultuur. Er wordt ook aandacht besteed aan de geschiedenis van vleermuizen in wetenschappelijke illustraties.

Deze publicatie is uitverkocht. Wel te leen bij de meeste openbare bibliotheken.  

 

 kriebelboek-2.jpg  Vleermuizen - een kriebelboek

A. Lefevre. - Mozaiek, 2000. - 47 p. - ISBN 9068227777

Dit leuke boek geeft in duidelijk en eenvoudige teksten allerhande informatie over vleermuizen. Je kunt er in lezen over de evolutie van vleermuizen, de verschillende soorten vleermuizen in de wereld, de lichaamsbouw, voedselkeuze, legenden en volksverhalen, echolocatie en gezichtsvermogen, overwintering en zomerverblijfplaatsen, voortplanting, natuurlijke vijanden, waardoor vleermuizen bedreigd worden en hoe ze beschermd kunnen worden.

Er wordt vooral ingegaan op de soorten vleermuizen die in België (en Nederland) voorkomen.

Achterin het boek staan spelletjes. Het boek bevat veel mooie foto's en tekeningen.

Het boek is zeer geschikt als bron voor spreekbeurten en werkstukken voor de bovenbouw van de basisschool tot en met de brugklas. Voor kinderen vanaf ca. 11 jaar.

 

 zilvervlerk-2.jpg  Zilvervlerk

Kenneth Oppel. - Gottmer, 2000. - 263 p. - ISBN 90-257-3229-1

Zilvervlerk gaat over de avonturen van de kleine zilvervlerk-vleermuis Schim. Als hij op een morgen langer buiten blijft omdat hij graag eens de zon wil zien overtreed hij echter de regel dat vleermuizen niet overdag mogen vliegen en brengt hij ongewild daarmee de hele kolonie in gevaar.

Wanneer de kolonie zilvervlerk-vleermuizen aan de lange en gevaarlijke reis naar hun winterslaapplaats in het zuiden begint wil Schim graag bewijzen dat hij een verstandige en sterke vleermuis is. Maar door een storm raakt Schim de groep kwijt en moet hij proberen om alleen verder te vliegen. Daarbij ontmoet hij Marina, een witvlerkvleermuis. Onderweg ontmoeten ze een aantal andere vleermuizen, waaronder Gothela en Bonk, twee gigantische tropische vleermuizen. Als snel ontdekken Schim en Marina dat deze vleermuizen erg gevaarlijk voor hen zijn maar ook dat ze hen nodig hebben op hun tocht naar het zuiden.

Zilvervlerk is een prachtig en spannend boek over het leven van een vleermuis. Het verhaal gaat verder in "Zonnevlerk". Stevig leesboek voor echte lezers vanaf ca. 10 jaar.

 

 zonnevlerk-2.jpg  Zonnevlerk

Kenneth Oppel. - Gottmer, 2001. - 288 p. - ISBN 90-257-3256-9

In dit vervolg op "Zilvervlerk" gaat Schim, de jonge zilvervlerk-vleermuis, op zoek naar zijn vader. Samen met zijn moeder, vriendin Marina en enkele andere vleermuizen gaat hij op reis en komt terecht in een reusachtig, mysterieus mensenbouwwerk. Het is een prachtige leefplek voor vleermuizen: alles is voorradig en er zijn geen uilen! Maar Schim en Marina vertrouwen het niet: wat gebeurt er met de vleermuizen die zomaar verdwijnen en waar is Schims vader gebleven? Ze besluiten te ontsnappen en bij de daaropvolgende zoektocht krijgen Schim en Marina veel hulp, zelfs van hun eerdere vijanden.

Net als zijn voorganger "Zilvervlerk" is Zonnevlerk een spannend en goed geschreven boek over vleermuizen waarin werkelijkheid en illusie mooi elkaar zijn verweven. Achterin het boek worden bepaalde gebeurtenissen en feiten uit het boek verklaard. Stevig leesboek voor lezers vanaf ca. 10 jaar.

 

 vleermuisboek-2.jpg


De vleermuis

Z. Bruijn. - De Ruijter, 1994. - 9 p. - ISBN 90-0515-883-2

Met behulp van paginagrote kleurenfoto's en een eenvoudige begeleidende tekst wordt informatie gegeven over het leven van vleermuizen. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.

 

 wondere1-2.jpg Vleermuizen

F. Greenaway. - Standaard, 1991. - 29 p. - ISBN 90-02-1908-6

Een echt kijkboek over vleermuizen. In plaats van doorlopende stukken tekst zijn de pagina's gevuld met allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. De informatie wordt toegelicht met grote foto's en veel grappige tekeningen.

In elf hoofdstukken komen o.a. de volgende facetten van vleermuizen aan bod: wat is een vleermuis? / zien in het donker / wat eten vleermuizen? / slaapplaatsen / kraamkamer / winterslaap / vampiers / vijanden / de kolonie. Het boek gaat niet speciaal in op vleermuizen in Nederland.

Vanaf 9 jaar.

  

 

Tijdschriften

vlen43-2.jpgVLEN nieuwsbrief

De Nieuwsbrief is de digitale uitgave van de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) van de VZZ en verschijnt drie keer per jaar. De inhoud van de nieuwsbrief bestaat uit artikelen over vleermuisonderzoek en vleermuisbescherming, bijzonder waarnemingen, tips voor onderzoek en bescherming, jaarverslagen en activiteitenoverzichten van provinciale werkgroepen en besprekingen van boeken, wetenschappelijke artikelen en websites.

 

Het volledige archief van de VLEN Nieuwsbrief is voor geregistreerde gebruikers te downloaden van deze site. U kunt zich ook abonneren op de VLEN Nieuwsbrief. U krijgt dan een berichtje als een nieuwe nieuwsbrief verschenen is (en dus te downloaden van de site).

 

 

zoogdier14_1-2.jpgZoogdier

Zoogdier is een populair-wetenschappelijk blad voor zoogdierbescherming en zoogdierkunde in de Benelux. Het wordt uitgegeven door de Zoogdiervereniging en verschijnt vier keer per jaar.

Regelmatig bevat Zoogdier artikelen over vleermuizen. In de rubrieken over websites, waarnemingen en boekbesprekingen zijn vleermuizen ook vaak van de partij. Meer over de inhoud van Zoogdier en hoe u een abonnement kunt nemen is te vinden op de website van de Zoogdiervereniging.


Wilt u weten wat er tussen 1989 en 1999 over vleermuizen in Zoogdier is verschenen? Zoek het op in de index van Zoogdier, jaargangen 1 (1990) tot en met 10 (1999).

 

 

 

Lutra

lutra-2.jpg Lutra is een wetenschappelijk tijdschrift over onderzoek en bescherming van zoogdieren in de Benelux. Lutra wordt uitgegeven door de Zoogdiervereniging en verschijnt twee keer per jaar. Lutra bevat artikelen over zoogdieren vanuit diverse wetenschappelijke disciplines, maar richt zich vooral op ecologie, verspreiding, gedrag en morfologie. Lutra publiceert in beginsel artikelen over zoogdieren die inheems zijn in Europa, met inbegrip van mariene zoogdieren. Naast uitgebreide artikelen en korte mededelingen, bevat Lutra ook boekbesprekingen en literatuuroverzichten.De voertaal van Lutra is Engels, maar ook Nederlandstalige artikelen worden gepubliceerd. De artikelen gaan vergezeld van een Nederlands- of Engelstalige samenvatting. Meer informatie over de inhoud van Lutra en hoe u een abonnement kunt nemen is te vinden op de website van de Zoogdiervereniging

 

 

Nieuwsbrief digitaal

Zoogmail

Zoogmail is een gratis digitale nieuwsbrief over zoogdieren. Zoogmail verschijnt wekelijks en wordt per e-mail verzonden. Oproepen, aankondigingen, bijzondere waarnemingen, vragen en dergelijke zijn de belangrijkste berichten. Via Zoogmail worden discussies gevoerd over vraagstukken die met zoogdieren te maken hebben. Zoogmail is een uitgave van de Zoogdiervereniging.


Wilt u Zoogmail ontvangen? Stuur dan een e-mail aan Zoogmail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Eptesicus: e-mail nieuwsbrief over vleermuizen in Noord-Europa.

http://www.hot.ee/eptesicus/

 


Engelse Bat Conservation Trust, met het tijdschrift Bat News.

http://www.bats.org.uk/support/support_joinus.asp

 

 


Rundbrief Arbeitskreis Fledermausschutz Rheinland-Pfalz

http://www.fledermausschutz-rlp.de/

 

 


Ledrblaka en Gudnjoloddi, tijdschriften van het Nordic Chiroptera Information Center (NIFF):

http://www.batlife.no/publications/

 

 

 

Brochures en handleidingen

 

U kunt een groot aantal meeste brochures en handleidingen van deze website downloaden. Als u de folder zelf wilt ontvangen, of u wilt meerdere folders, dan kun u het beste contact opnemen met de Zoogdiervereniging .

Onder andere de volgende brochures zijn beschikbaar:

  • Brochure 'Vleermuizen in en om het huis' - niet digitaal beschikbaar
  • Brochure vleermuizen in huis door Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  • Brochure ‘Met vleermuizen overweg’ - niet digitaal beschikbaar
  • Brochure ‘Nederland meervleermuisland’ (door A-J Haarsma)
  • Brochure ‘Vleermuizen, het mysterie ontrafeld’ - niet digitaal beschikbaar
  • Brochure 'Vleermuizen en bomen'

 

De volgende handleidingen zijn beschikbaar: 

  • Handleiding: Het tellen van kolonies
  • Handleiding: Inventariseren vleermuizen - niet digitaal beschikbaar
  • Handleiding kerkzolders inventariseren (door Rene Janssen en Jan Buys)
  • Handleiding documentatie windmolen slachtoffers (door Herman Limpens)