Waarneming doorgeven
 

Datum melding:

29-09-2023

Provincie melding*:

  Gegevens melder

Naam:

Adres:

Postcode/Plaats:

 

E-mail*:

Telefoonnummer:

De persoonsgegevens zijn nodig zodat een vleermuisdeskundige uw melding nader kan onderzoeken. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Aard van de melding:

Een (mogelijke) groep vleermuizen in een gebouw

Een (mogelijke) groep vleermuizen in een boom

Ik heb één of meerdere vliegende vleermuizen waargenomen

Anders, nl.

Waarneem methode:

Ik heb een groep zwermende vleermuizen waargenomen!

Ik heb vleermuizen uit een gebouw of boom zien in/uitvliegen

Ik heb van iemand anders gehoord over deze locatie

Anders, nl.

Datum waarop vleermuizen
zijn gezien*:

Recent (afgelopen dagen, tot 1 week)

Langer geleden (meer dan 1 week geleden)

of


Locatie*:

Plaats:    Straat/Huisnummer:  
of
Naam van landgoed, bos of natuurgebied: 
of
Google Maps:
Vul een adres of plaats in en klik op "Zoek coordinaten".
De "pointer" is met de muis te verplaatsen om op het kaartje de juiste locatie aan te geven.


Documentatie materiaal aanwezig:

Ik heb een foto:
Ik heb een video opname gemaakt:
Graag ook een afbeelding met de hoogtepunten (foto of screenshot) indien een video geupload wordt.
Ik heb ander documentatiemateriaal:


De vermoedelijke soort (vleermuis):

Dwergvleermuis

Laatvlieger

Grootoorvleermuis

Anders, nl.

(telefonisch is geen enkele vleermuissoort met zekerheid op naam te brengen)

Aantal dieren:

 Vermoedelijk   Exact   Tenminste    

Omschrijving van de situatie: