Kaart locaties stroomversnelling

Kaart locaties stroomversnelling

Locaties

De Zoogdiervereniging heeft de locaties gepubliceerd (zie kaart) en een ieder kan nu zelf een oogje in het zeil houden. Daarbij willen we het forum (BatChat) gebruiken om met elkaar hierover te communiceren.

 

Stroom Kaart

Forum

Gebruik dit forum om:

 • te melden of deze locatie op de lijst staat die wij hebben
 • te melden of vleermuizen bekend zijn op de genoemde locaties, met name in de kraamtijd
 • te melden welke vleermuizen je kent van deze locatie of vermoed, met name voor meervleermuis, ingekorven vleermuis en baardvleermuis (en het liefst willen we dat ook voor laatvlieger weten)
 • te melden of je vleermuis-slachtoffers hebt gezien
 • te melden of je een ronde gemaakt hebt met batdetector en wat je bevindingen zijn
 • te melden of je ziet dat er methoden (en welke) gebruikt zijn om dieren te weren in de kwetsbare tijd
 • te melden of je vindt dat er volgens de ontheffing gewerkt is of wordt
 • te melden of je twijfelt over de manier van werken
 • te melden of er compenserende maatregelen genomen zijn en welke je ziet (en jouw oordeel of dit goed is gegaan; positie, hoogte enz)
 • te melden of je dit geschikt lijkt als massawinterverblijfplaats
 • te melden of je contact hebt gehad met de initiatiefnemer en evt gevraagd hebt naar de ontheffing, werkprotocol (aanwezig op het werk?)
 • te melden hoe lang de werkzaamheden duurde
 • alle andere zaken rondom deze ontheffing / manier van werken te bespreken
  Klik hier om naar het forum (BatChat) te gaan.

Wat te doen bij een geconstateerde overtreding?

Het is voor een ieder mogelijk melding te doen van een overtreding, wanneer er direct actie nodig is. Doe dit door te bellen naar RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, uitvoerende dienst van het ministerie van EZ) 070-3786683, en een verzoek tot handhaving te doen! Of benader bij twijfel een regionale of landelijke werkgroep